Faluvédő - Független civil folyóirat

Tartalomjegyzék Akadálymentes verzió Akadálymentes
verzió

I. évfolyam 2. szám - 2008. december
3. oldal
4. oldal
4. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal
pótlap
KISEBBSÉGI ROVAT (2.)
Tisztelt Olvasó!

1912 tavaszán hozott döntést a Budai Szerb Ortodox Egy- házmegye, hogy területén 14 községben iskolát fog építtet- ni alapítványok segítségével és lakossági adományból.
Zlatoje Popovity, akkori szerb plébános Úr és Vukoszava Gájity tanítónő odaadó szer- vező munkájának köszönhe- tően készült el elsőként már a következő évben, az óvá- rosban a Szent László út 86. sz. alatt a battai szerb iskola. Elsősorban a korabeli keres- kedő, szentendrei főbíró és polgármester Dumtsa Jenő és felesége Blázsics Petronella nagylelkű adományából (3500 Korona az építkezésre és utána évente 100 K. fenn- tartásra!) és az akkori Batta 1600 fő lakosságából 425 fő szerb lakójától összegyűjtött 4366 K és 70 fillér közado- mányából (3 K házaspáron- ként és az éves adó 10%-a családokként). A felépült szép iskolát, 1913. szeptember 21-én, Kis Boldogasszony napján - (Ő a battai szerb templom védőszentje, mely a szerb Búcsú napja is) - Szteván Csamprag Érseki megbízott úr szentelte fel a boldog hely- beliek és az örömünnepre meghívott nagyszámú egyházi és világi vendégek jelenlé- tében.* Védőszentje - mint minden szerb iskolának - Szt.Száva lett. Ő az Első Szerb Főpüspök, akinek napját

január 27-én a mai napig megünnepli a kis közös- ségünk.
Az épület magába foglalta a nagy tantermet és a tanító 2 szoba-konyhás, kamrás laká- sát.
A szerb tannyelvű felekezeti iskola (csak meghatározott tantárgyakat tanítottak ma- gyarul) fenntartását, a tanító és a takarító bérét a helyi pap, a kántor és a temp- lomszolga béréhez hasonlóan a helyi Szerb Egyházközség állta az ún. papi földek helyi gazdáknak éves bérbe (áren- dába) adásából egészen az államosításig. Utána, amíg az óvárosban működött az Állami Általános Iskola tanterem- ként, az út felöli részt tanári lakásokként, hasznosították.
A szerb nyelv oktatására pedig heti 2 tanrendi órát biztosítottak. Jelenleg ismét az egyházközség tulajdoná- ban van. Benne kapott helyet a Szerb Kisebbségi Önkor- mányzat irodája, "a klub" és egy szerény egyháztörténeti gyűjtemény. Itt folyik a hittan oktatás és itt tarja próbáit a Szt. Lázár egyházi kórus is.

Marinov Jován

* Lyubomir Lotity, egyházi
iskolák felügyelőjének
emlékezéséből


Szűrővizsgálat

Egészséges, tünetmentes egyé- nek artériás stiffness szűrővizs- gálatát végezzük az óvárosi rendelőben (Százhalombatta, Szent László u. 17., telefonszám: 354-291) előzetes telefonos egyeztetés alapján. Vizsgálat díja: 7.000,- Ft

Tekintettel a nagyon magas szív- és érrendszeri megbetege- désekre és halálozásokra, hirtelen halálozásokra, javasolt ezen szűrővizsgálat, ami kb. 10-15 perc fájdalommentes és nagyon pontos felvilágosítást ad az egyén érrendszeréről.

Dr. Pereczár Klára Mária
Dr. Tóth Béla


Mekkorát téved...


Mekkorát téved, ki ketrecbe zárja
A büszke vadat
Sasmadarat,
Majd tapsolva örül, hogy mily lelemény,
Ő csak enyém.


Ostoba gőggel nem veszi észre,
A büszke madár
Nem repül már,
Nem sas többé a kalitban kuporgó:
Kopott holló.


Medgyesi Ilona

Búcsúzunk

Megint elment valaki, akit egy egész falu tisztelt, szeretett. Már egészen fiatal korától ott dolgozott a gyárban és végül ő lett a gyárvezető, a Praczkó Jóska.

Praczkó József

Praczkó József

Még kisgyermekként ismer- tem és szerettem meg. Édes- apámmal együtt dolgozott sok-sok évig az irodában. Soha nem tudtam úgy odamenni - pedig ez sűrűn megtörtént -, hogy ne adott volna valami kis ajándékot, vagy beszélge- tett volna velem.

Később, mint a gyár első emberére, számíthattak az itt dolgozók, de a falusiak is. Segítség kellett vala- kinek? "Majd a Praczkó elintézi!" Meg is tette, segített ahol tudott. Neki is - ahogy sok battainak - az élete, az otthona volt a gyár.

Aztán sok évtizedig ritkán találkoztunk az utcán, vagy rendezvényeken. Egyszer azt hallottam, hogy beteg. Ígérte, hogy majd ha összejövünk, mesél a régi időkről. Erről már sajnos lekéstem. Akkor tudtam meg a televízióból, hogy örökre eltávozott, mikor el is temették. Így most az újságban búcsúzom tőle, kifejezve őszinte részvétem a családjának.

Nyugodj békében Jóska!

Jankovits Márta

Faluvédő - Független civil folyóirat © 2008-2009. Faluvédő Egylet, Százhalombatta - Minden jog fenntartva
Vezető szerkesztő: Jankovits Márta
Készítette és karbantartja: Dragon és Társai BT.
Tárhely: BattaNet, Százhalombatta Város Önkormányzata Internet Központ
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet, az oldalon található minden tartalom felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges!